Menu

Ewa Alicja Slomska

Wszystko co dla mnie ważne dla innych może być tylko pyłkiem... ale z tych pyłków składa się moje życie. To, o czym piszę to także część Was samych - sprawdźcie sami.

Powstańcy Wielkopolscy z naszego rodu 3

slomska25

Rodzina Fabisiów i ich krewni biorący udział w Powstaniu
wszystkie informacje jakie znalazłam są pobrane ze stron:
http://powstancy-wielkopolscy.pl/search
http://www.powiatwolsztyn.pl/powstanie/ ... groby.html
https://www.myheritage.pl
wyszukiwarki grobów

------------------------
FABIŚ MARIAN,
1898-08-14 Poznań
1966-01-03 Poznań, pochowany Junikowo
syn Michała i Marii
żona Maria
córka Bręczewska

Fabiś Marian wstąpił ochotniczo do oddziału powstańczego i brał udział z bronią w ręku w Straży Ludowej w Rokietnicy od 1.1. do 19.1.1919 r. Od dnia 20.1.1919 r. wstąpił do 3 Pułku Lotniczego w Ławicy, z którą brał udział w walkach na froncie południowym a później północnym. Po powstaniu pełnił służbę garnizonową do 1921 r.


FABIŚ FRANCISZEK
1900-09-11 PLEWISKA
1980-08-18 pochowany Junikowo
SYN Antoniego i Michaliny Bartkowiak
żona Wanda z dom. Pestka
Zgłosił się ochotniczo do Powstania Wielkopolskiego dnia 08.01.1919 r. i został przydzielony do baonu wartowniczego w Poznaniu, którego dowódcą był por. Lange. Po zakończeniu walk powstańczych zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego, w którym służył do końca kwietnia 1922 r. Brał również udział w wojnie obronnej w 1939 r.


FABIŚ MARCIN
1888-11-03 PLEWISKA
1969-09-12 PLEWISKA
syn Antoniego i Michaliny Bartkowiak, brat FRANCISZKA
żona Maria z d. Mieloch
dzieci Ignacy, bogdan, Eugenia
Fabiś Marcin brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku w okresie od 27.12.1918 do 20.02.1919 r. Walczył w luźnych oddziałach w Poznaniu potem w 3 komp. 1 Baonu Garnizonowego Poznań na Sołaczu i Lotnisku Ławica. Po oswobodzeniu Poznania pełnił służbę wartowniczą na Dworcu Głównym w Poznaniu jak i w różnych fortecach. Po zakończeniu powstania pozostał w czynnej służbie w W. Polskim do czerwca 1919 r.

Dodatkowe informacje:
W październiku 1939r. został aresztowany przez Gestapo i był zakładnikiem przez okres trzech miesięcy w więzieniu w Gnieźnie. Potem wysiedlony do G.G. jako były powstaniec.


EDMUND GAJEWSKI

1904-10-17 POZNAŃ
1998-04-26 POZNAŃ
syn Antoniego i Stanisławy z Fabisiów
żona Ewa

Gajewski Edmund należał od 1917 do Tow. Młodzieży Polskiej w Poznaniu - oddział Jeżyce, gdzie odbył kurs przysposobienia wojskowego. Z chwila wybuchu Powstania Wlkp. wstąpił jako goniec do Straży Ludowej miasta Poznania, dzielnicy Jeżyce. Komendantem strażnicy był Laufer, tutaj pełnił pierwszą służbę jako goniec przy roznoszeniu rozkazów, broni i gorących posiłków dla walczących. Później brał czynny udział z bronią w ręku w w walkach ulicznych Poznania. Podstawa: zaświadczenie z Centralnego Archiwum Wojskowego nr 3837 z 17.10.1959 wystawione na podstawie akt personalnych.


MUŃKO STANISŁAW
1899 NOWE KRAMSKO
1919 BABIMOST
rodzice Wojciech i Katarzyna z Fabisiów
Muńko brał jako ochotnik udział w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19 r. W lutym 1919 r. brał udział w walkach pod Babimostem, gdzie poległ. Pochowany jest na babimojskim cmentarzu we wspólnym grobie powstańców.

Dodatkowe informacje:
Miał lat 19

RZEPA STANISŁAW
1902-05-08 MAŁA WIEŚ WOLSZTYN
24-02-1984 CMENTARZ KOPANICA
RODZICE JAN I FRANCISZKA Z DOM. FABIŚ
ŻONA BRONISŁAWA Z DOM. WINIARZ,
DZIECI STANISŁAW, JERZY KAZIMIERZ

ZDJĘCIA DODANE TU:
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... NaUlY2b2RR

© Ewa Alicja Slomska
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci