Menu

Ewa Alicja Slomska

Wszystko co dla mnie ważne dla innych może być tylko pyłkiem... ale z tych pyłków składa się moje życie. To, o czym piszę to także część Was samych - sprawdźcie sami.

Powstańcy Wielkopolscy z naszego rodu 4

slomska25

KOTLARSCY

Bronisław Kotlarski (ur. 14 września 1893 w Kębłowie, ZAMORDOWANY. 21 października 1939 w Lesznie) – powstaniec wielkopolski, oficer Wojska Polskiego, kupiec, radny miejski.
Urodził się 14 września 1893 w Kębłowie (ob. powiat wolsztyński), syn Stanisława i Jadwigi z d. Biskupskiej. Żonaty z Marią z d. Baer, z którą miał czworo dzieci. Brał udział w powstaniu wielkopolskim, gdzie pełnił funkcję dowódcy drużyny kębłowskiej, później plutonowy kompanii, w końcu dowodzący "Kompanią Kotlarskich".

W 1921, jako żołnierz Wojska Polskiego uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, odznaczony Krzyżem Walecznych, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego. Kupiec i działacz Zrzeszenia Samodzielnych Kupców Chrześcijańskich w Lesznie. Jeden z założycieli Banku Ludowego w Lesznie, należał do Towarzystwa Ziem Zachodnich, Związku Powstańców i Wojaków, Klubu Kręglarzy „Merkur”. Prezes Okręgowy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na południowo-zachodnią Wielkopolskę. Zmobilizowany w sierpniu 1939 do 60. Pułku Piechoty Wielkopolskiej, wziął udział w kampanii wrześniowej.

Został wytypowany jako jeden ze „szczególnie niebezpiecznych dla Rzeszy” (niem. „Sonderfahndungsbuch Polen”) przez V kolumnę miejscowych Niemców. Internowany z grupą zakładników, a następnie rozstrzelany podczas publicznej egzekucji przeprowadzonej w ramach Operacji Tannenberg pod murem więzienia w Lesznie. Według odpisu niemieckiego wykazu wydanych kar śmierci Bronisław Kotlarski w rubryce zawierającej informacje obciążające wpisane ma: Pierwszy Prezes Związku Sokolego.

Pochowany w nieoznakowanej zbiorowej mogile, poza murem cmentarnym na alei do Borowej Karczmy. W każdą rocznicę egzekucji, pod tablicą (odsłoniętą 21.X.1945) upamiętniającą to wydarzenie odbywa się uroczysty Apel Poległych. 21 października 1986 odsłonięto tablicę z nazwiskami ofiar mordu na zbiorowej mogile.
Odznaczenia
Krzyż Niepodległości
Krzyż Walecznych
---- NOTKA BIOGRAFICZNA ZA wIKIPEDIĄ, zdjęcie na ogólnodostępnej licencji: https://photos.google.com/share/AF1QipN ... NaUlY2b2RR
------------------------------------------------------------

KOTLARSKI ANDRZEJ
20-11-1879 w Kębłowie -20-03-1963 w Kębłowie, pochowany w Kębłowie, grób przeznaczony do likwidacji
syn Ignacego i Franciszki,
żona Cecylia Paulus,
dzieci Franciszek i Ludwik

fot. z wyszukiwarki cmentarnej: https://photos.google.com/share/AF1QipN ... NaUlY2b2RR


KOTLARSKI FELIKS
16-08-1874 w Kębłowie
data i miejsce śmierci oraz pochówek nie są znane
syn Feliksa i Leokadii z dom, Szymańskiej
żona Paulina Brambor
dzieci Józef, Robert, Franciszka, Stanisława, Jan, Antoni


KOTLARSKI FRANCISZEK
6-10-1891 w Kębłowie - 27-10-1957 w Kębłowie, POCHOWANY w Kębłowie, grób do likwidacji
syn Nikodema i Marii Stroińskiej
żona Franciszka Walkowiak
syn Bernard
fot. z wyszukiwarki cmentarnej: https://photos.google.com/share/AF1QipN ... NaUlY2b2RR


KOTLARSKI FRANCISZEK
25-01-1895w Kębłowie - 22-06-1957 zmarł, pochowany w Kębłowie, grób do likwidacji
syn Ignacego i Franciszki
żona Agnieszka Mikołajczyk,
dzieci Albin, Szczepan, Gerard, Sylwester, Feliks, Robert, Zenon, Aniela, Ignacy, Stefan
fot. z wyszukiwarki cmentarnej: https://photos.google.com/share/AF1QipN ... NaUlY2b2RR


KOTLARSKI LEON
20-03-1894 w Kębłowie
data i miejsce śmierci oraz pochówek nie są znane
wymieniony na listach powstańców tu: http://szukajwarchiwach.pl/


KOTLARSKI KAROL
26-09-1899 w Kębłowie
data i miejsce śmierci oraz pochówek nie są znane
wymieniony na listach powstańców tu: http://szukajwarchiwach.pl/


KOTLARSKI ADAM
12-12-1872 w Kębłowie +1946 pełna data i miejsce śmierci oraz pochówek nie są znane
syn Karola i Pauliny z dom. Kahl
żona Agnieszka Wałkowska
dzieci Maria, Jadwiga, Leon, Roman, Tadeusz, Mieczysław, Delina, Telesfor, Helena, Edmund


KOTLARSKI ROMAN
27-02-1902 w Kębłowie - 11-04-1977 w Kębłowie
wymieniony na listach powstańców tu: http://szukajwarchiwach.pl/


KOTLARSKI JAN
1896-01-20 w Kębłowie - 10-04-1982 zmarł, pochowany w Kębłowie, grób do likwidacji
syn Tomasza i Antoniny
żona Tekla i Joanna
syn Leonard
W dniu 5 -01-1919 r. wstępuje ochotniczo do Powstania Wlkp., walczy na odcinku Kłębowo - Wolsztyn, Świętno, Kargowa, Kopanica w kompanii pod dowództwem por. Siudy i por. a. Po zakończeniu powstania wcielony do zasadniczej służby wojskowej i pełni ją w 5 Pułku Strzelców Konnych w Inowrocławiu w latach 1919 -1921. W okresie międzywojennym pracuje na własnym gospodarstwie rolnym w miejscowości Kłębowo do 1940 r. W tym czasie przez okupanta zostaje wysiedlony i wywieziony do GG tam pracując przez cały czas w fabryce mebli. (...)
fot. z wyszukiwarki cmentarnej: https://photos.google.com/share/AF1QipN ... NaUlY2b2RR


KOTLARSKI JÓZEF
1897-02-08 w Kębłowie - 14-07-1971 Poznań, cmentarz Miłostowo
syn Stanisława i Jadwigi z dom. Biskupskiej, brat Bronisława
żona Stanisława Rutkowska
syn Henryk
Kotlarski Józef brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim od dnia 04.01.1919 r. do 18.02.1919 r. z bronią w ręku walcząc w drużynie Kębłowskiej pod Wolsztynem, Kopanicą, Chobienicami, Łomnicą i Lwówkiem pod.dow. kpt. Stanisława Siudy. Bezpośrednio WP w pułk Strzelców Wielkopolskich (56 p.p.) do 1921 r. Zdemobilizowany w stopniu sierżanta. Podstawa: zaświadczenie ppłk. Stanisława Siudy zaleg. w 17 p.p. z dnia 01.10.1937 r.; zaświadczenie b. adiutanta Czesława Nowackiego z dnia 18.12.1937 r. legalizowane przez notariusza Henryka Hudzińskiego w Gdyni, dnia 18.12.1937 r.

fot. z wyszukiwarki cmentarnej https://photos.google.com/share/AF1QipN ... NaUlY2b2RRźródła:
szukajwarchiwach.pl
http://www.parafiakeblowo.pl/wyszukiwarka.html
http://powstancy-wielkopolscy.pl/search
https://www.myheritage.pl/
wyszukiwarki cmentarne
Wiedza Krzysztofa Kotlarskiego

© Ewa Alicja Slomska
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci